Utgraving og klargjøring for ny asfalt i kryss i Gjøvik sentrum for mesta